MAKE THE RIGHT CHOICE FOR YOUR EYES
MAKE THE RIGHT CHOICE FOR YOUR EYES
Košarica 0

POVRATI

Ugovor koji Kupac sklapa sa TOTAL IN za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane TOTAL IN. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, a u slučaju da ne bude raskinut.

 

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 48 h (sati) od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

 

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79.  Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Prodavatelj posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

 

Jednostrani raskid ugovora Kupac može izvršiti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu TOTAL IN, Sv. Nikole 37, 21430 Maslinica, Šolta, Rebulika Hrvatska ili na e-mail: spektrecroatia@gmail.com, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail, podatke o primljenom proizvodu i primjerak računa.

 

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz Općih uvjeta poslovanja, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Prodavatelj nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.

 

Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

 

Kupac prethodno narudžbi proizvoda na www.spektrecroatia.com jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.

 

Zahtjev Kupca za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno sastavite nedvosmislenu pisanu izjavu kojom ćete raskinuti ugovor. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: TOTAL IN, Sv. Nikole 37, 21430 Maslinica, Šolta, Rebulika Hrvatska

 

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 48 h (sati) od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

 

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 48 h (sati).

 

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), TOTAL INima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

 

TOTAL IN odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

 

TOTAL IN. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.
Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

 

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva i ti slučajevi uključeni su u gornje tablice. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: https://www.zakon.hr/z/193/Zakon-o-za%C5%A1titi-potro%C5%A1a%C4%8Da